Posetite našu Facebook stranicu Posetite našu YouTube stranicu

Događaji - dostupni sa svakog uređaja, sa svakog mesta

ervWeb je modul u glavnoj softverskoj aplikaciji koji je dizajniran da olakša pregled i administraciju događaja u sistemu evidencije radnog vremena kako zaposlenima tako i menadžerima. Nakon definisanja pristupnih parametara sa administratorom sistema podacima je moguće pristupiti preko bilo kog web pretraživača. Na ovakav način zaposleni može biti bolje informisan o svojim radnim satima, a takođe i pomoći administratoru u boljem vođenju svojih podataka. Rukovodioci odeljenja mogu da prate evidencije svojih zaposlenih u bilo kom trenutku.

Osnovne funkcije modula su da na brz i jednostavan način omogući da:

 • administrator sistema može dodeliti korisničkom nalogu mogućnost pregleda događaja za jedno odeljenje ili sve zaposlene, samim tim rukovodilac odeljenja može imati pregled svih događaja za zaposlene kojima je nadređen
 • svaki zaposleni može imati uvid u svoje događaje i ostvariti lakšu komunikaciju sa svojim nadređenim za zahteve za odsustva ili razloge eventualnog propusta u evidentiranju

Veliku prednost predstavlja mogućnost pristupa:

 • sa bilo kog uređaja, uključujući stone računare, laptopove, tablete i pametne telefone
 • bez obzira na kom operativnom sistemu ti uređaji rade (Windows, Linux, Mac, Android, iOS...)
Pregled događaja zaposlenih preko web browser-a

Radnik može direktnom komunikacijom sa administratorom, tj. slanjem poruke direktno iz web pretraživača najaviti bilo koje odsustvo ili opravdati događaje u danu (npr. zašto se nije evidentirao), postaviti napomenu za pojedine događaje (npr. za događaj koji ima kašnjenje razlog zašto je zakasnio i slično).

Rukovodilac odeljenja ima pregled svih zaposlenih kojima je nadređen i njihovim događajima tako da u svakom trenutku može proveriti njihovu prisutnost. Ovo mnogo olakšava planiranje radnih zadataka i omogućava brzo reagovanje od strane rukovodioca kako bi poboljšali produktivnost svog tima.

Aplikacija je dizajnirana da bude laka za korišćenje i navigaciju, sa intuitivnim kontrolama i jasnim opcijama. Bilo da je u pitanju iskusan korisnik računara ili početnik korišćenje aplikacije će biti jednostavno. Može se koristiti na skoro svakom uređaju koji korisnik poseduje, bez brige o kompatibilnosti.

Administrator ERV sistema može podesiti program tako da se podacima zaposlenog može pristupiti samo u lokalnoj mreži (LAN-u) u okviru firme ili daljinski, putem interneta. On ima potpunu kontrolu nad sistemom, tako da može dodeliti prava pristupa korisničkim nalozima i podesiti individualne lozinke za svakog zaposlenog.

U slučaju pregleda događaja od strane svakog zaposlenog modul ervWeb olakšava administraciju sistema:

 • svaki zaposleni ima jedinstven uvid u samo svoje podatke
 • za svaki događaj zaposleni može dodati napomenu ako mu je to omogućio administrator sistema
 • ako je pronašao neke nedoslednosti u svojim događajima, on može o tome obavestiti administratora putem poruke
 • zaposleni može najaviti odsustvo ili opravdati neki događaj

U slučaju pregleda događaja od strane menadžera odeljenja modul ervWeb omogućava:

 • pregled grupe ili svih zaposlenih, u zavisnosti od podešenih parametara od strane administratora
 • pregled svih događaja za period odabran za praćenje
 • pregled svih događaja za svakog individualnog zaposlenog u periodu koji je dozvoljen od strane administratora

Verujemo da će svaki korisnik ervWeb modul smatrati pouzdanim i praktičnim alatom koji olakšava praćenje i administraciju događaja sa bilo koje lokacije i u bilo kom trenutku.

Najprodavanije
Izdvajamo
Preporučujemo
Na vrh
Kontaktirajte nas putem Viber-a Pošaljite nam poruku na Viber Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a Pošaljite nam poruku na WhatsApp Pozovite nas na +381612857302 Pozovite nas