Posetite našu Facebook stranicu Posetite našu Twitter stranicu Posetite našu LinkedIn stranicu

Pregled događaja za zaposlenog preko web pretraživača

ervWeb je opciono softversko proširenje glavne ervTimeAtt aplikacije. Omogućava zaposlenom da može na jednostavan način pristupiti svojim podacima sa bilo kog mesta i lako ih pregledati preko bilo kog web pretraživača. Prijavljivanje na sistem se može uraditi nakon definisanja pristupnih parametara sa administratorom sistema. Na ovaj način zaposleni može biti bolje informisan o svojim radnim satima, a takođe i pomoći administratoru u boljem vođenju svih podataka.

Pregled događaja zaposlenih preko bilo kod web browser-a

Zaposleni se jednostavno prijavljuje koristeći svoj ID broj i lozinku koji je postavljen od strane administratora sistema za evidenciju radnog vremena. Administrator ERV sistema može podesiti program tako da se podacima može pristupiti samo u lokalnoj mreži (LAN-u) u okviru firme ili daljinski, putem interneta. U slučaju potrebe zaposleni može komunikacijom sa administratorom slanjem poruke direktno iz web browser-a najaviti bilo koje odsustvo ili opravdati bilo koji događaj, a može, ako je administrator to omogućio, i postaviti napomenu za pojedine događaje (npr. za događaj koji ima kašnjenje razlog zašto je zakasnio, i sl.).

ervWeb će olakšati administraciju vašeg ERV sistema:

  • komunikacija se može raditi preko bilo kog web pretraživača
  • svaki zaposleni ima jedinstven uvid u samo svoje podatke
  • za svaki događaj zaposleni može dodati napomenu ako mu je to omogućio administrator sistema
  • ako je pronašao neke nedoslednosti u njegovim događajima, on može o tome obavestiti administratora putem poruke

ervWeb se može dodatno podesiti da se:

  • događaji mogu sortirati po datumu
  • napomene mogu promeniti samo u željenom vremenskom periodu
  • događaji mogu filtrirati u prethodno određenom vremenskom periodu od strane administratora
Najprodavanije
Izdvajamo
Preporučujemo
Uverite se da imate Viber instaliran Pošaljite nam poruku na Viber Uverite se da imate WhatsApp instaliran Pošaljite nam poruku na WhatsApp